Hentet fra NKK sine sider.

Oppdretterens etiske og moralske ansvar!!

Det å være oppdretter er utfordrende, krevende og spennende. Vi gjør mange
valg basert på sannsynligheter, følelser, intuisjon, men aller viktigst er kunnskap.
Som det også fremgår av det som er skrevet tidligere, er det et stort ansvar å drive
oppdrett. Hundeavl må ikke drives kun på bakgrunn av egne ønsker. Man må
vurdere risikoen og alltid sette mental og fysisk helse i fremste rekke for sitt
oppdrett.
Når en valp kommer i huset til den nye valpekjøperen, er det starten på et nytt liv
- og for eierne ofte starten på en ny livsform. Det gir enormt mye glede å ha en
hund - og desto mere smerte å miste den. Denne risikoen for at det skal gå galt,
er det oppdretterens ansvar å gjøre så liten som mulig.

Som oppdrettere har vi ansvar for:

• Hundene våre
Vi må påse at hundene våre vokser opp i et godt miljø og får den mentale og
fysiske trening som skal til for å ha et lykkelig liv og - hvis hunden er god nok
- fungere som avlshund. Vi må ta vare på de gamle hundene våre og gi dem
en trygg og god alderdom. En oppdretter har grunn til å være stolt av at avlshundene
blir gamle. Gamle, men friske hunder er det beste tegnet på god helse!
Vi må sørge for at hundene er i god fysisk form før de pares, og at de er
behandlet mot innvollsparasitter og har fått de nødvendige vaksiner.

• Valpene
Det er viktig at valpene får riktig stell og omsorg fra første stund. Dette omfatter
alt fra å holde det rent og fredelig i valpekassen, korrekt fôring og - ikke minst
- preging av valpene. Både arv og miljø har betydning for valpens utvikling og
helse. Et negativt oppvekstmiljø - enten hos oppdretter eller den senere eieren
- kan ødelegge en hund, kanskje for alltid. Det er oppdretterens plikt å gjøre det
han kan for å unngå at dette skjer.
Valpene skal være friske ved levering. De skal undersøkes av veterinær og
leveres med en veterinærattest som ikke er eldre enn 1 uke på leveringstidspunktet.
Oppdretter bør også informere valpekjøper om forsikring av valpen. Dersom
valpen er forhåndsregistrert i Norsk Kennel Klub, vil den være forsikret i Agria
Dyreforsikring fra registreringstidspunktet (eller tidligst fra 5 ukers alder) og
fram til levering (inntil 12 ukers alder). Hvis valpekjøper forsikrer valpen i
samme selskap innen 10 dager etter at den er kjøpt (senest 12 uker gammel),
vil forsikringen gjelde fra det tidspunkt den nye eieren forsikrer hunden uten
karenstid

• Valpekjøperen
Valpekjøperen skal få informasjon om dine hunder og om rasen - på godt og
"vondt”. Ikke alle raser passer for alle mennesker - og ikke alle mennesker
passer til å ha hund. Å selge den rette hunden til de rette menneskene, er slett
ikke alltid lett, men det er likevel en viktig del av oppdretterens ansvar. Alle
raser trenger mosjon, men noen mer enn andre. Alle raser med pels trenger
pelsstell, men ikke alle trenger like mye. Alle trenger et bad når de er skitne,
men ikke alle er like lette å bade. Alle drar med seg skitt inn, og har man "støv
på hjernen”, er man ikke nødvendigvis den rette eier av en hund som liker å
ferdes i skog og mark. Alle hunder trenger plass, men ikke alle like mye. Kort
sagt: Gi valpekjøper all nødvendig informasjon om den rasen du selv er så glad
i, så unngår du mange problemer og misforståelser.
Valpekjøperen har krav på at du stiller opp med råd og veiledning gjennom
valpeperioden, men også senere i livet hvis de har behov for det.
Dersom valpekjøper ikke kan ta vare på hunden, bør du som oppdretter være
behjelpelig med å finne et nytt hjem som er trygt og godt.

• Rasen vi arbeider med
Vi har valgt vår rase fordi vi trives med nettopp disse hundene. Det er vår plikt
overfor rasen å arbeide for å ivareta og utvikle de positive og rasetypiske
egenskapene